close
خرید هاست افزونه وردپرس
captcha


آمار مطالب

کل مطالب : 72
کل نظرات : 0

آمار کاربران

افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا : 0

کاربران آنلاین


آمار بازدید

بازدید امروز : 30
باردید دیروز : 0
بازدید هفته : 30
بازدید ماه : 38
بازدید سال : 102
بازدید کلی : 257
چند مورد از مناسک حج

مسأله ۷۷۱
واجب است بعد از طواف واجب، دو رکعت نماز بخواند، و احتیاط واجب آن است که این نماز را پشت مقام ابراهیم بجا آورد، ولى لازم نیست متّصل به آن باشد; بلکه همین اندازه که بگویند پشت مقام ابراهیم بجا آورده کافى است.
مسأله ۷۷۶
بر هر مکلّفى واجب است قرائت نماز خود را یاد بگیرد; یعنى حمد و سوره و سایر ذکرهاى نماز را به طور صحیح بخواند; ولى اگر به علّت بیسوادى، یا علل دیگر، بعد از تلاش لازم نتوانست قرائت را به طور کامل بخواند، همان مقدار که مى تواند کافى است، و اگر مى تواند یاد بگیرد، امّا کوتاهى کند، معصیت نموده است، ولى اگر وقت تنگ باشد، و فرصت براى یاد گرفتن نباشد، باید به همان مقدار که توانایى دارد نمازها و از جمله نماز طواف را بخواند، و نایب گرفتن لازم نیست.
مسأله ۷۸۳
هرگاه نماز طواف را فراموش کند، و در حال سعى یادش بیاید، سعى را رها مى کند، و برمى گردد نماز طواف را بجا مى آورد، سپس سعى را از همان جا که رها کرده ادامه مى دهد.
مسأله ۷۸۶
هرگاه به واسطه مانعى ـ مثل باطل شدن وضو، یا نجس شدن لباس و بدن، یا ازدحام جمعیّت براى نماز جماعت روزانه، و مانند آن ـ نتواند نماز طواف را بلافاصله پس از طواف بجا آورد، بعد از رفع مانع بجا مى آورد، و طواف و نمازش صحیح است.
سؤال ۷۹۳
آیا نماز در پشت مقام ابراهیم حکم تکلیفى است، یا وضعى؟ به عبارت دیگر، اگر کسى (مثلا) نمازش را نزدیک دیوار زمزم بخواند، آیا نمازش باطل است، یا فقط معصیت کرده، ولى نماز صحیح است؟
جواب: خواندن نماز طواف واجب پشت مقام ابراهیم جزء شرایط است، و جنبه حکم وضعى دارد، ولى اگر بر اثر ازدحام نتواند نماز را پشت مقام بخواند، تا جایى که مزاحمتى براى طواف کنندگان نداشته باشد عقب تر مى رود.
سؤال ۷۹۹
هنگامى که قسمتى از زمین مسجد الحرام نجس مى شود، کارکنان آنجا اقدام به تطهیر آن به روش غیر صحیح مى کنند.
آیا نماز خواندن بر روى آن قسمت از زمین، که به روش فوق تطهیر شده و هنوز مرطوب است، جایز است؟
جواب: احتیاط آن است که در مکان دیگرى نماز بخواند; ولى اگر یقین به نادرستى روش آنها ندارد اشکالى ندارد، و جستجو در این امور لازم نیست.
سؤال ۸۰۰
در موقع نماز طواف امکان ندارد که مردان و زنان طورى بایستند که محاذى هم نباشند، یا زنان جلوتر از مردان مشغول نماز نشوند.
در این صورت نماز چه حکمى دارد؟
جواب: در این شرایط اشکالى ندارد.

سؤال ۸۰۶
وضوى شخصى پس از طواف باطل مى شود، ولى بر اثر خجالت وضو نمى گیرد، و به همان شکل نماز طوافش را به جا آورده، و به دنبال آن سعى و تقصیر نموده، و از احرام خارج مى شود.
وظیفه او چیست؟

جواب: باید نماز را اعاده کند.

سؤال ۸۱۰
آیا فاصله انداختن بین طواف و نماز آن، به مقدار دو رکعت نماز اشکال دارد، و اصولا چه مقدار فاصله ضرر دارد؟

جواب: این مقدار اشکال ندارد، و میزان مبادرت عرفیّه است، و در صورت تأخیر نماز، اعاده طواف لازم نیست.

سؤال ۸۱۲
در مناسک فرموده اید باید نماز طواف را پس از طواف بدون فاصله بجا آورد; آیا فوریت نماز بعد از طواف، وضعى است یا تکلیفى و اگر شخص به فاصله مثلا یک ساعت بعد از طواف نماز را بخواند، چه حکمى دارد؟

جواب: ظاهراً حکم وضعى است و اگر عمداً فاصله زیادى بیندازد، احتیاط آن است که طواف را اعاده کند و بعد از آن نماز طواف را بجا آورد.

مسأله ۸۲۵
سعى صفا و مروه از واجبات عمره تمتّع و حج است، و منظور از آن رفت و آمد میان این دو کوه کوچک است.
از صفا به سوى مروه مى رود، و از مروه به صفا باز مى گردد، تا هفت دور تمام شود (رفتن از یکى به دیگرى یک دور حساب مى شود).
بنابراین، چهار بار از صفا به مروه مى رود، و سه بار باز مى گردد، و دفعه چهارم باز نمى گردد، که در مجموع هفت دور مى شود.

مسأله ۸۲۶
در سعى چند چیز واجب است:
اوّل: نیّت
واجب است سعى را با «قصد» و براى رضاى خدا انجام دهد، و همین اندازه که اجمالا بداند چه مى کند، و براى حج یا عمره سعى مى نماید، کافى است، و گفتن به زبان لازم نیست.

دوم: شروع از «صفا»
سوم: ختم کردن به «مروه»
رفتن از صفا به مروه یک دور، و بازگشت از آن دور دوم حساب مى شود.
بنابراین، دور هفتم به مروه ختم مى شود.

چهارم: سعى هفت دور تمام باشد
باید سعى صفا و مروه هفت دور تمام باشد; نه کمتر و نه بیشتر.

پنجم: سعى در داخل مسعى انجام گیرد
سعى میان صفا و مروه باید از طریق معمول باشد.
بنابراین، اگر قسمتى از سعى را از داخل مسجد الحرام، یا فضاى بیرون انجام دهد، درست نیست.

ششم: سعى به صورت متعارف انجام گیرد
واجب است هنگام رفتن به مروه رو به مروه، و هنگام برگشتن به صفا، رو به صفا باشد.

هفتم: غصبى نبودن لباس، ستر عورت در مردان و حجاب در زنان
براى صحّت سعى احتیاط واجب آن است که لباس انسان غصبى نباشد، و ستر عورت در مردان و حجاب براى زنان لازم است.

مسأله ۸۳۰
کسى که مى دانسته باید هفت مرتبه بین صفا و مروه سعى کند، و با همین نیّت از صفا شروع کرده، ولى رفت و برگشت را یک دور حساب نموده، و در نتیجه چهارده دور سعى کرده، احتیاط آن است سعى را اعاده کند، و این احتیاط ترک نشود.

مسأله ۸۳۱
سعى از طبقه بالا، که امروز ساخته شده و بالاتر از دو کوه صفا و مروه قرار دارد، اشکال دارد; مگر این که بر اثر ازدحام یا غیر آن، نتواند از طبقه پائین سعى را به جا آورد، در این صورت سعى در طبقه بالا جایز است، و احتیاط این است که در این صورت براى طبقه پایین هم نایب بگیرد.

مسأله ۸۳۲
اگر طبقه زیرزمینى درست شود، و کوه صفا و مروه ریشه دار باشد، و سعى بین آن دو کوه واقع شود، صحیح است، ولى احتیاط آن است که حتّى الامکان از طبقه همکف سعى کند.

مسأله ۸۳۳
اگر کسى به هنگام رفتن به مروه به عکس باشد (یعنى موقع رفتن به سوى مروه پشت به آن کرده عقب عقب برود، یا روى دست راست یا دست چپ حرکت کند) سعى او صحیح نیست; امّا این مسأله نباید موجب وسواس شود; بلکه همین اندازه که مطابق معمول حرکت کند کافى است، هر چند صورت خود را به راست و چپ برگرداند، یا مثلا براى ملاحظه همراهان گاهى به عقب سر نگاه کند

مسأله 348 ـ براي انجام سعي، داشتن وضو و طهارت از جنابت و حيض لازم نيست.

مسأله 350 ـ به تأخير انداختن سعي پس از طواف و نماز طواف تا روز بعد از آن جايز نيست، اما تأخير در انجام آن تا شبِ همان روز مانعي ندارد.

مسأله 351 ـ در هر دور، بايد تمام فاصله ي ميان صفا و مروه را بپيمايد، اما بالا رفتن از بلندي صفا و مروه لازم نيست.

مسأله 352 ـ در زمان انجام سعي، هنگام رفتن به سوي مروه بايد رو به سوي مروه؛ و در هنگام رفتن به سوي صفا بايد رو به سوي آن داشته باشد و اگر در حال رفتن به طرف صفا يا مروه پشت به آن کرده، عقب عقب برود، سعي او صحيح نيست، اما گرداندن صورت به چپ يا راست يا به پشت سر مانعي ندارد.

مسأله 354 ـ انجام سعي در طبقه ي دوم مَسعي صحيح نيست، مگر آنکه برايش محرز باشد که طبقه ي دوم، ميان دو کوه واقع است نه بالاتر از آن، و کسي که نمي تواند در طبقه ي همکف سعي کند، بايد براي خود نايب بگيرد، و سعيش در طبقه ي دوم صحيح و مجزي نيست.

مسأله 355 ـ در هنگام انجام سعي، نشستن و خوابيدن در فاصله ي ميان صفا و مروه براي استراحت، حتي بدون عذر، جايز است.

تعداد بازدید از این مطلب: 2
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


می توانید دیدگاه خود را بنویسید

تعداد صفحات : 7عضو شوید


نام کاربری :
رمز عبور :

فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود